Wczytuję dane...
Obowiązek informacyjny RODO

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

W trosce o Twoje dane osobowe, w związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) oraz na podstawie wewnętrznych procedur, prowadzimy weryfikację wyrażonych przez Ciebie zgód. 
Pragniemy spełnić wobec Ciebie ponowny obowiązek informacyjny i prosimy Cię o reakcję, w przypadku gdy uważasz, iż Twoje dane osobowe nie powinny być przez nas przetwarzane. 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, 
POLNOX Robert Lorek z siedzibą w 32-300 Olkusz ul. Francesco Nullo 2, NIP 6371102465, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: 
POLNOX Robert Lorek z siedzibą w 32-300 Olkusz ul. Francesco Nullo 2, NIP 6371102465, tel. +48 322110327, e-mail: rodo@polnox.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych 
  (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
 • ustalenia, obrony i dochodzenie roszczeń
 • marketingu bezpośredniego
 • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej
 • wsparcia obsługi
 • szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j 
  - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) 
– w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, 
partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji umowy licencji).

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. 
W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), 
jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

W przypadku pytań oraz zamiaru realizacji praw w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, 
uprzejmie prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod adresem: 32-300 Olkusz ul. Francesco Nullo 2 lub pod adresem: rodo@polnox.pl.